Ce cautam in dex azi…II

acrescământ 

                   –      Marirea cotei din mostenire a unor succesori in drepturi in defavoarea altor mostenitori datorita inlaturarii sau renuntarii acestora

Imagine

Reclame

Ce cautam in dex azi…

EMOLUMENT 

–  Ansamblu de avantaje şi prerogative pe care uzufructuarul le dobândeşte în temeiul dreptului de uzufruct.

–  Parte a activului succesoral care îi revine efectiv unui moştenitor, legatar universal sau legatar cu titlu universal, dintr-o moştenire, în urma împărţirii acesteia între toţi comoştenitorii îndreptăţiţi la ea.

top-5-intrebari